Mariska Hoecks
Barchman Wuytierslaan 81-48
3819 AB Amersfoort

KVK nr: 67922619

Voor het maken van een afspraak of informatie aanvraag ben ik bereikbaar op telefoonnr: 06-55 30 57 52

Ook kunt u mailen naar:  info@lavier.nl

Volg mij ook op:

 

 

 

Algemene Voorwaarden per 01 april 2018

Definities

Bedrijfsgegevens: Lavier, gevestigd aan de Barchman Wuytierslaan 81-48, 3819 AB te Amersfoort

Opdrachtgever: Eigenaar van de / het  te verzorgen dier(en)

Opdracht: individuele uitlaatservice voor 1 of meerdere honden uit 1 gezin en/ of Huisdierverzorging aan huis.

Gezondheid

Bij loopsheid dient Lavier hiervan op de hoogte te worden gebracht, zodat hier voorzorgsmaatregelen voor genomen kunnen worden. Mocht er een dekking plaatsvinden zonder dat Lavier van de loopsheid hiervan op de hoogte is gebracht zijn de consequenties voor de eigenaar van de loopse teef.

Ook indien uw hond een besmettelijke ziekte heeft, zoals Giardia, hoor ik dit graag, zodat ik hiervoor maatregelen kan nemen naar de andere honden op een ander tijdstip van de dag.

Bij de verzorging van katten en andere kleine huisdieren is Lavier vooraf op de hoogte van fysieke beperkingen en bepaalde gewoontes.

Lavier houdt u op de hoogte van het gedrag en gezondheid van uw hond(en).

Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens betreft voeding en evt intoleranties / allergieën vooraf bekend zijn en bij veranderingen hiervan stelt zij Lavier daarvan op de hoogte.

Wettelijke aansprakelijkheid:

Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij hiervoor noodzaak is en dan altijd in overleg met u.

Sleutels worden onderweg in een autokluis vervoerd en thuis in bewaring gehouden in een kluis. Vooraf wordt in de overeenkomst de hoeveelheid en merk van de sleutel(s) opgenomen.

U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor uw dier(en)

De Uitlaatservice

Lavier is een aantal weken per jaar gesloten wegens eigen vakanties. Indien mijn vaste vervangster niet inzetbaar is wordt u hiervan z.s.m. op de hoogte gebracht, zodat u maatregelen kunt nemen voor deze data.

Lavier laat uw hond(en) individueel uit in vooraf bepaalde tijd van 30 minuten tot maximaal een uur met het daarvoor geldende tarief.

Lavier behoudt zich het recht om honden te weigeren.

U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht indien zich calamiteiten voordoen, waardoor de wandeling moet worden geannuleerd. Dit geldt ook voor extreme weersomstandigheden.

Uw hond wordt persoonlijk door mij opgehaald en weer thuisgebracht.

Lavier heeft ten alle tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst.

De opdrachtgever geeft indien van toepassing toestemming dat de hond tijdens de wandeling losloopt en aanvaart hierbij de bijkomende risico’s. Lavier zorgt hierbij voor een penning met telefoongegevens. Lavier is echter niet verantwoordelijk voor het weglopen van uw hond.

Rechten en plichten opdrachtgever

U geeft Lavier toestemming om het huis  d.m.v. de sleutel te betreden. Lavier maakt een sleutelclausule in de overeenkomst waarvoor vooraf getekend dient te worden. Indien u de overeenkomst wilt beëindigen geldt hiervoor geen opzegtermijn.

Opdrachtgever machtigt Lavier om op kosten van de opdrachtgever EHBO te verschaffen wanneer Lavier dit nodig acht. Dierenartsgegevens waar de historie van het dier / de dieren bekend is worden vooraf verstrekt, zodat bij calamiteiten contact kan plaatsvinden. Daaruit voortvloeiende kosten zijn voor de eigenaar.

Aansprakelijkheidsstelling

Uw dier of dieren dient opgenomen te zijn in de WA-verzekering van opdrachtgever/eigenaar.

Lavier is niet direct aansprakelijk voor schade en/of verwondingen en/of ziektes al dan niet opgelopen tijdens een wandeling alsmede schade aan de woning of inventaris.

Betalingen.

Alle prijzen zijn weergegeven inclusief BTW.

De vergoedingen voor de te leveren diensten dient de opdrachtgever in zijn geheel vooraf te betalen tot een week voor aanvang van de dienst. Opdrachtnemer zorgt ruim vooraf voor het leveren van de factuur.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de service kosteloos worden afgezegd. Binnen 24 uur behoud Lavier zich het recht dit door te berekenen.

UW PRIVACY

Voor een goede begeleiding van uw dier is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut of dienstverlener voor de verzorging van uw dier een dossier aanleg. Dit is met de nieuwe wetgeving die ingaat op 25 mei 2018 ook verplicht. ( AVG wet)

Uw dossier bevat persoonsgegevens en eventuele medische gegevens en behandelplan van uw dier. Ook de voortgang hierin wordt genoteerd.

Uiteraard zal ik mijn best doen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met alle persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.
  • Een klein deel van deze gegevens alleen zal delen met een collega die voor mij invalt bij calamiteiten.
  • Een klein deel van deze gegevens gebruik voor de maandelijkse facturatie.
  • Uw email adres alleen gebruik voor communicatie per mail en het delen van de nieuwsbrief en deze nooit zal delen met derden.

Volgens de nieuwe wetgeving dien ik uw gegevens 5 jaar te bewaren.

Indien u bezwaar heeft tegen bovenstaande privacy verklaring kunt u dit aan mij kenbaar maken.